Meniu
- Home -
- Despre Radon -
- Consortiu -
- Programe -
- Publicatii -
- Noutati -
- Contact -

Noutati

- Obiectivele Consortiului -


 1. Obiective generale
  1. Realizarea unei baze de date pentru cartarea Radonului in Romania
  2. Participarea in cadrul PC7 cu un proiect pentru cartare( monitorare a Radonului in interior, in sol si pe falii seismice

 2. Obiective specifice
  1. Inventarierea bazei de date existente
  2. Analiza metodelor si mijloacelor de masurare utilizate pana in prezent
  3. Realizarea unui plan de monitorizare a Radonului pe baza de metode unitare(proceduri), utilizand mijloace de masurare verificate metrologic
  4. Realizarea infrastructurii de cercetare in domeniu prin:
   • calificarea personalului
   • dotare cu mijloace de masurare corespunzatoare
   • asigurarea bazei materiale pentru verificarea metrologica a mijloacelor de masurare
   • crearea de centre zonale de masurare capabile sa acopere tot teritoriul Romaniei
  5. Realizarea unui plan de actiune referitor la locurile de prelevare probe sau masurare:
   • spatii publice (scoli, gradinite, adaposturi in subteran, etc.)
   • locuri de munca (mine, metrou, depozite, laboratoare)
   • locuinte - clasificare (constructii vechi sau noi, blocuri, case, tipuri de materiale de constructie utilizate)
   • probe din mediul inconjurator (ape freatice si de suprafata, sol, aer)
   • falii seismice
  6. Realizarea unui studiu de impact al Radonului asupra populatiei (in colaborare cu Ministerul Sanatatii) (in cadrul PC7)
  7. Dezvoltarea de noi metode de masurare a Radonului si dotare a mijloacelor de masurare cu echipamente moderne de transmitere la distanta a datelor masurate in teren
  8. Realizarea transferului tehnologic a rezultatelor cercetarii stiintifice in domeniul masurarii Radonului in economie (fabricarea de aparatura inteligenta care sa poata acoperii atat nevoile interne cat si pentru beneficiari externi, parteneri in PC7)
  9. Realizarea de studii si cercetari referitoare la aplicarea noilor metode de masurare a radonului in domeniul seismologiei (Rn- factor precursor) - pentru determinarea fluctuatiilor in concentratia de Radon, in aerul din sol si din ape, pe faliile seismice utilizand in paralel cu tehnicile traditionale (detectori de urme sau carbune activ) o tehnica moderna cu raspuns in timp real (rezultat al cercetarilor realizate in IFIN-HH)

 3. Rezultate asteptate
  1. Obtinerea unei baze de date pentru o cartare corecta a riscului de radon in Romania si pentru stabilirea unui nivel de actiune
  2. Propunerea unui set de masuri pentru reducerea riscului de expunere a populatiei la Radon (respectiv reducerea incidentei de cancer pulmonar)
  3. Realizarea de solutii tehnice constructive de reducere a nivelului de Radon in interior (proiecte de remediere a constructiilor vechi si proiecte noi de locuinte si spatii publice)

Inapoi

 
Home :: Despre Radon :: Consortiu :: Programe :: Publicatii :: Noutati :: Contact
Copyright ©2006 RADROM. Toate drepturile rezervate.